پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت: 17:56:45


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/46d918e0768be30393bf749912aab62b.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f8fc219040c0229430b19b0fbe27c545.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f8b0e3ba02881342d8c51d7f5e834e03.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a5528fccc5de938fb0ff7f0e4cfdd528.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ebc8a92da4b1a4090f795d3d26fd1910.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17faea7f9e8a903590223bf0d25f4e10.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17f5fac82e00dee3a6f48031251ba5f7.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/c8de83d52a5485613bd962983b2dce5e.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/86d1cdd852856a95a98f38082d8c0a04.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f61723a5584d3bd430a5f2aca2c92fcf.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e3e5ac744cc0785fd625792499b886.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/58a712683364eb78257f0515aff829a8.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/d79ffed1d0d5a72a6ae0510d57799803.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/25678418af18cf13737e6852ab7ca078.jpg

logo-samandehi


دکتر سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در همایش تجلیل برترین های بورس کالا:
بورس کالا همواره به عنوان‌ یک ساز و کار تراز و نماد در اقتصاد کشور مورد توجه بوده است


دکتر سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در همایش تجلیل برترین های بورس کالا گفت :بورس کالا همواره به عنوان‌ یک ساز و کار تراز و نماد در اقتصاد کشور مورد ت...

بورس کالا همواره به عنوان‌ یک ساز و کار تراز و نماد در اقتصاد کشور مورد توجه بوده است

حیدری در غیرمحرمانه مطرح کرد:
نظام اقتصادی کشور باید اصلاح شود


رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران اذعان کرد: مقدم بر اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح نظام اداری است و بدون آن اصلاح نظام اقتصادی میسر نخواهد شد.

نظام اقتصادی کشور باید اصلاح شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در گفتگو با برنامه نگاه یک:
نباید به پرداخت کنندگان منظم مالیات در اقتصاد، فشار مالیاتی وارد شود


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با برنامه نگاه یک، با بیان اینکه سال آینده، درآمدهای مالیاتی عمدتا با تکیه بر افزایش کوشش مالیاتی و مبارزه ب...

 نباید به پرداخت کنندگان منظم مالیات در اقتصاد، فشار مالیاتی وارد شود

تاکید رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در نشست با اندیشکده های مرتبط با حوزه اقتصاد:
ضرورت گفتمان سازی در حوزه مالیات با تکیه بر ظرفیت جامعه اندیشگاهی


رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست با اندیشکده های مرتبط با حوزه اقتصاد تاکید کرد: ایجاد گفتمان عمومی مالیات و تقویت جریان های فکری مالیات محور...

ضرورت گفتمان سازی در حوزه مالیات با تکیه بر ظرفیت جامعه اندیشگاهی