پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت: 11:10:35


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a5528fccc5de938fb0ff7f0e4cfdd528.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ebc8a92da4b1a4090f795d3d26fd1910.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17faea7f9e8a903590223bf0d25f4e10.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17f5fac82e00dee3a6f48031251ba5f7.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/c8de83d52a5485613bd962983b2dce5e.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/86d1cdd852856a95a98f38082d8c0a04.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f61723a5584d3bd430a5f2aca2c92fcf.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/cc41a821c30f5800c9f415de7c42e9e2.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e3e5ac744cc0785fd625792499b886.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/58a712683364eb78257f0515aff829a8.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/d79ffed1d0d5a72a6ae0510d57799803.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/25678418af18cf13737e6852ab7ca078.jpg

logo-samandehi


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛
پست پیشران شرکت های دانش بنیان حوزه ارتباطات


محمد رضا پورابراهیمی گفت: «پست با بهره مندی از ظرفیت های زیرساختی مناسب می تواند حامی و پیشران شرکت های دانش بنیان در حوزه وزارت ارتباطات باشد.»

پست پیشران شرکت های دانش بنیان حوزه ارتباطات

مشاهدات سبحانی فر از پست استان همدان بازدید کرد
هوشمندسازی در پست ادامه دارد


مدیرعامل شرکت ملی پست در جمع کارکنان پست همدان گفت: « طی یک سال گذشته با راه اندازی هاب های پستی و مکانیزاسیون مراکز مبادله به سمت هوشمند سازی پست حرک...

هوشمندسازی در پست ادامه دارد