پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت: 02:26:23


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f8fc219040c0229430b19b0fbe27c545.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f8b0e3ba02881342d8c51d7f5e834e03.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ece73c7140b65a8b9c8a570883f9aa82.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a5528fccc5de938fb0ff7f0e4cfdd528.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ebc8a92da4b1a4090f795d3d26fd1910.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17faea7f9e8a903590223bf0d25f4e10.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17f5fac82e00dee3a6f48031251ba5f7.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/c8de83d52a5485613bd962983b2dce5e.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/86d1cdd852856a95a98f38082d8c0a04.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f61723a5584d3bd430a5f2aca2c92fcf.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/cc41a821c30f5800c9f415de7c42e9e2.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e3e5ac744cc0785fd625792499b886.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/58a712683364eb78257f0515aff829a8.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/d79ffed1d0d5a72a6ae0510d57799803.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/25678418af18cf13737e6852ab7ca078.jpg

logo-samandehiتورم جهانی نگران کننده تر از کرونا


نظر سنجی یک گروه تحقیقاتی آمریکایی موسوم به "هیات کنفرانس" نشان می‌دهد : افزایش قیمت ها و تورم به نگرانی مدیران در جهان تبدیل شده و حتی در برخی مناطق...

 تورم جهانی نگران کننده تر از کرونا

مدیر دپارتمان روانپزشکی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی اعلام کرد:
کرونا، حجم استرس های حاد را افزایش داد


دکتر محمدرضا خدایی مدیر دپارتمان روانپزشکی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، در اولین کنگره ملی « رصد اجتماعی پاندمی کووید 19 » گفت: کرونا، حجم ا...

کرونا، حجم استرس های حاد را افزایش داد

عضو هیات علمی دپارتمان مشاوره دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت:
دو قشر " سالمندان و کودکان "، در معرض بیشترین آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از کرونا هستند


دکتر سعید خانجانی عضو هیات علمی دپارتمان مشاوره و معاون فرهنگی - دانشجویی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، در اولین کنگره ملی « رصد اجتماعی پان...

دو قشر " سالمندان و کودکان "، در معرض بیشترین آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از کرونا هستند

عضو هیات علمی دپارتمان مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی اعلام کرد؛
پاندمی کرونا، رابطه ها را دچار اختلال کرده و بشدت تحت تاثیر قرار داده است


عضو هیات علمی دپارتمان مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی روز دوشنبه در اولین کنگره ملی « رصد اجتما...

پاندمی کرونا، رابطه ها را دچار اختلال کرده و بشدت تحت تاثیر قرار داده است

رئیس مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی اعلام کرد؛
کودکان، نه تنها از کرونا آسیب می بینند، بلکه این آسیب ها می تواند بسیار شدید و درازمدت باشد


رئیس مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و عضو دبیرخانه رصدخانه اجتماعی کووید 19 امروز یکشنبه با ارائه مقاله ای مربوط به پ...

کودکان، نه تنها از کرونا آسیب می بینند، بلکه این آسیب ها می تواند بسیار شدید و درازمدت باشد

توسط رئیس رصدخانه اجتماعی کووید 19 ؛
اعلام چالش های سیاست کنترل پاندمی کووید 19 در اولین کنگره ملی « رصد اجتماعی پاندمی کووید 19»


جامعه ایده آل _رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و رئیس رصدخانه اجتماعی کووید 19، با ارائه مقاله خود تحت عنوان « چالش های سیاست کنترل پاندمی...

اعلام چالش های سیاست کنترل پاندمی کووید 19 در اولین کنگره ملی « رصد اجتماعی پاندمی کووید 19»

معاون تحقیقات وزارت بهداشت:
بررسی ابعاد اجتماعی کووید در درازمدت، مورد حمایت وزارت بهداشت قرار می گیرد/یکی از نگرانی های ما، هزینه های گران برای تحقیقات است


معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز یکشنبه در بخش افتتاحیه اولین کنگره ملی « رصد اجتماعی پاندمی کووید 19 »، ضمن خشنودی از...

بررسی ابعاد اجتماعی کووید در درازمدت، مورد حمایت وزارت بهداشت قرار می گیرد/یکی از نگرانی های ما، هزینه های گران برای تحقیقات است