پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت: 12:13:58


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/70e8a5b1ecd631382c5fc69ccca320d2.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e101d35f8e84dea9763f6b7f666fac.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f76759aa7d5af412a42d2cf2a058bdbd.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/46d918e0768be30393bf749912aab62b.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a5528fccc5de938fb0ff7f0e4cfdd528.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

logo-samandehi


در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می شود؛
نمایشگاه عکس «مدرسه عشق»


نمایشگاه عکس «مدرسه عشق» در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می شود.

نمایشگاه عکس «مدرسه عشق»

در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس :
مراسم نقد کتاب «خیال خاکی» برگزار شد


مراسم نقد کتاب «خیال خاکی» امروز با حضور ابوالفضل درخشنده و جمعی از منتقدین در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

مراسم نقد کتاب «خیال خاکی» برگزار شد

در موزه ملی انقلاب اسللامی و دفاع مقدس برگزار شد؛
«پرفورمنس نهال امید»


«پرفورمنس نهال امید» یک رویداد فرهنگی و ارزشی است که توسط گروه تئاتر هدف در پل آزادی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

«پرفورمنس نهال امید»

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می کند؛
پرفورمنس « نهال امید »


تاثیر و نقش دانش آموزان قهرمان ایرانی در پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس در قالب پرفورمنس نمایشی« نهال امید » در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اج...

پرفورمنس « نهال امید »

یادداشت / محمدقاسم ناظر
« ضرورتِ روایتِ صحیح »


گـذر زمـان و از میـان رفتـن افـرادی کـه خـود در صحنــه حضــور داشــته اند و مع الاســف فقــدان آن هــا روایـات دسـت اول و صحیح را بـه محاق خواهـد برد...

« ضرورتِ روایتِ صحیح »

از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛
چهل و پنجمین شماره نشریه «سرو» منتشر شد


چهل و پنجمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری «سرو» با عنوان «مردی با آرزوهای دور بُرد» از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد.

چهل و پنجمین شماره نشریه «سرو» منتشر شد