پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت: 10:42:08


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f61723a5584d3bd430a5f2aca2c92fcf.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/cc41a821c30f5800c9f415de7c42e9e2.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e3e5ac744cc0785fd625792499b886.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/d79ffed1d0d5a72a6ae0510d57799803.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/58a712683364eb78257f0515aff829a8.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/5a9f08dafecddf315615fe18ed7ff69b.jpg

logo-samandehi


متفکر آزاددر برنامه«به وقت ایران»مطرح کرد:
آموزش و پرورش فرصت عدالت آموزشی را فراهم ساخت


جامعه ایده آل _عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از فرآیند آموزشی کنونی، از منظری ممکن است که مورد نقد قرار بگیرد که می بایست قوی تر از آنچ...

 آموزش و پرورش فرصت عدالت آموزشی را فراهم ساخت

نشست رسانه‌ای مسابقه بین‌المللی «فلسطین تنها نیست» برگزار شد
دادمان: آمادگی ایجاد مرکزی مشابه حوزه هنری در فلسطین را داریم/ شجاعی: پویش مردمی با هشتگ «فلسطین تنها نیست» فعال خواهد شد


ایرانیان_رئیس حوزه هنری در نشست رسانه‌ای مسابقه بین‌المللی «فلسطین تنها نیست» گفت: حوزه هنری آمادگی انتقال هر گونه تجربه و توان فرهنگی و هنری برای ایج...

دادمان: آمادگی ایجاد مرکزی مشابه حوزه هنری در فلسطین را داریم/ شجاعی: پویش مردمی با هشتگ «فلسطین تنها نیست» فعال خواهد شد


دستور وزیر به مدیران مدارس


ایرانیان_وزیر آموزش و پرورش گفت مدیران مدارس نگرانی خانواده‌ها را در مورد حفظ سلامت دانش آموزان برطرف کنند.

 دستور وزیر به مدیران مدارس