پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت: 07:15:00


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17faea7f9e8a903590223bf0d25f4e10.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/64e97f09ec36d8b1d78ba15fbfe0bdfa.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17f5fac82e00dee3a6f48031251ba5f7.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/c8de83d52a5485613bd962983b2dce5e.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/86d1cdd852856a95a98f38082d8c0a04.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f61723a5584d3bd430a5f2aca2c92fcf.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/cc41a821c30f5800c9f415de7c42e9e2.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e3e5ac744cc0785fd625792499b886.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/58a712683364eb78257f0515aff829a8.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/5a9f08dafecddf315615fe18ed7ff69b.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/d79ffed1d0d5a72a6ae0510d57799803.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/25678418af18cf13737e6852ab7ca078.jpg

logo-samandehi


در برنامه «به وقت ایران» مطرح شد؛
حکیم زاده: مرزهای زمان و مکان در دوران کرونا از آموزش برداشته شد/ افزایش توانمندی معلمان در استفاده از فناوری‌های نوین


معاون آموزش وزارت آموزش و پرورش می‌گوید مرزهای زمان و مکان در دوران کرونا از آموزش برداشته شد و همکاران ما بیشتر از ساعاتی که موظف به انجام کار بودند،...

حکیم زاده: مرزهای زمان و مکان در دوران کرونا از آموزش برداشته شد/ افزایش توانمندی معلمان در استفاده از فناوری‌های نوین

دکتر محسن علیپور، مشاور وزیر آموزش و پرورش دولت نهم:
باغگلی وزیرپیشنهادی از بدنه آموزش و پروش بوده ونسبت به مشکلات فرهنگیان آشنایی کاملی دارد


جامعه ایده آل _ دکتر محسن علیپور با تاکید بر اینکه کسی که از بدنه آموزش و پروش باشد؛ قطعا نسبت به مشکلات فرهنگیان آشنایی کاملی دارد و درد این جامعه را...

 باغگلی وزیرپیشنهادی  از بدنه آموزش و پروش  بوده ونسبت به مشکلات فرهنگیان آشنایی کاملی دارد

متفکر آزاددر برنامه«به وقت ایران»مطرح کرد:
آموزش و پرورش فرصت عدالت آموزشی را فراهم ساخت


جامعه ایده آل _عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از فرآیند آموزشی کنونی، از منظری ممکن است که مورد نقد قرار بگیرد که می بایست قوی تر از آنچ...

 آموزش و پرورش فرصت عدالت آموزشی را فراهم ساخت