پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۵ مهر ۱۴۰۱ ساعت: 04:09:21


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/70e8a5b1ecd631382c5fc69ccca320d2.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e101d35f8e84dea9763f6b7f666fac.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f76759aa7d5af412a42d2cf2a058bdbd.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/46d918e0768be30393bf749912aab62b.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a5528fccc5de938fb0ff7f0e4cfdd528.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

logo-samandehiکتابستان معرفت به «صبح ناشر» می‌آید


سومین جلسه از دور جدید سلسله‌نشست‌های «صبح ناشر» یکشنبه دهم مهرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح با حضور مهدی جوکار، مدیر انتشارات کتابستان معرفت برگزار می‌شود....

 کتابستان معرفت به «صبح ناشر» می‌آید

خانه موزه دکتر شریعتی برگزار می کند:
آیین رونمایی از کتاب "درد بودن "


آیین رونمایی از کتاب "درد بودن " بازخوانی هرمنوتیکی و فلسفی کتاب "هبوط" دکتر علی شریعتی ، نویسنده فرامرز معتمد دزفولی در خانه‌موزه‌ی دکتر علی شریعتی ب...

 آیین رونمایی از کتاب  "درد بودن "