پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت: 06:10:13


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a5528fccc5de938fb0ff7f0e4cfdd528.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ebc8a92da4b1a4090f795d3d26fd1910.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/af048b6836dc77855ef819161593e784.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17faea7f9e8a903590223bf0d25f4e10.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17f5fac82e00dee3a6f48031251ba5f7.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/c8de83d52a5485613bd962983b2dce5e.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/86d1cdd852856a95a98f38082d8c0a04.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f61723a5584d3bd430a5f2aca2c92fcf.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/cc41a821c30f5800c9f415de7c42e9e2.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e3e5ac744cc0785fd625792499b886.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/58a712683364eb78257f0515aff829a8.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/d79ffed1d0d5a72a6ae0510d57799803.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/25678418af18cf13737e6852ab7ca078.jpg

logo-samandehi


با ارسال نامه‌ای از سوی محمد اله‌یاری به انجمن‌ها و تشکل‌های نشر صورت گرفت ؛
آمادگی دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی برای دریافت پیشنهادهای تشکل‌های نشر


مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ای به انجمن‌ها و تشکل‌های حوزه نشر از آنها دعوت کرد پیشنهادهای خود را برای...

آمادگی دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی برای دریافت پیشنهادهای تشکل‌های نشر

در جلسه با هیئت مدیره انجمن ناشران بین‌الملل مطرح شد؛
واردات کتب خارجی با هدف انتقال دانش مطلوب است


چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های معاونت امور فرهنگی با تشکل‌ها و انجمن‌های حوزه نشر با حضور اعضای انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل برگزار شد.

واردات کتب خارجی با هدف انتقال دانش مطلوب است

معاون امور فرهنگی در دیدار با انجمن فرهنگی ناشران آموزشی مطرح کرد؛
ضرورت تقویت زیرساخت‌های عرضه در حوزه نشر


سومین جلسه از مجموعه نشست‌های معاون امور فرهنگی با تشکل‌ها و انجمن‌های حوزه نشر روز یکشنبه (18 مهرماه) با اعضای هئیت مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی...

ضرورت تقویت زیرساخت‌های عرضه در حوزه نشر

معاون امور فرهنگی در دیدار با هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان عنوان کرد؛
رویکرد معاونت امور فرهنگی تعامل با انجمن‌هاست


دومین جلسه از سلسله نشست‌های معاون امور فرهنگی با تشکل‌ها و انجمن‌های حوزه نشر روز دوشنبه (12 مهرماه) با هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان...

رویکرد معاونت امور فرهنگی تعامل با انجمن‌هاست