پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: 13:17:04


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/d26570d1dbd80dd59c4d6dd0ea473125.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/70e8a5b1ecd631382c5fc69ccca320d2.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e101d35f8e84dea9763f6b7f666fac.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f76759aa7d5af412a42d2cf2a058bdbd.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/46d918e0768be30393bf749912aab62b.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a5528fccc5de938fb0ff7f0e4cfdd528.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

logo-samandehiبقاع متبرکه با طرح «قراردوازدهم» به استقبال دهه فجر می‌روند/ تامین جهیزیه برای خانواده های کم برخوردار در یازدهمین دوره طرح قرار دوازدهم


مدیرکل امور اجتماعی و مشارکتهای سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: اجرای طرح قراردوازدهم در قالب تامین جهیزیه برای خانواده های کم برخوردار سرآغاز برنامه ه...

بقاع متبرکه با طرح «قراردوازدهم» به استقبال دهه فجر می‌روند/ تامین جهیزیه برای خانواده های کم برخوردار در یازدهمین دوره طرح قرار دوازدهم