پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۵ مهر ۱۴۰۱ ساعت: 05:56:01


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/70e8a5b1ecd631382c5fc69ccca320d2.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e101d35f8e84dea9763f6b7f666fac.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f76759aa7d5af412a42d2cf2a058bdbd.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/46d918e0768be30393bf749912aab62b.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a5528fccc5de938fb0ff7f0e4cfdd528.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

logo-samandehiبرگزاری دوره آمادگی ویژه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی قرآن کریم در کشورهای ترکیه، کرواسی، کویت و مالزی


مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با هدف ارتقاء سطح توانمندیها و آمادگی بیشتر شرکت کنندگان راه یافته به مسابقات بین المللی قرآن کریم کشورهای ت...

برگزاری دوره آمادگی ویژه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در  مسابقات بین المللی قرآن کریم در کشورهای ترکیه، کرواسی، کویت و مالزی