پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۵ مهر ۱۴۰۱ ساعت: 04:24:07


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/70e8a5b1ecd631382c5fc69ccca320d2.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e101d35f8e84dea9763f6b7f666fac.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f76759aa7d5af412a42d2cf2a058bdbd.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/46d918e0768be30393bf749912aab62b.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a5528fccc5de938fb0ff7f0e4cfdd528.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

logo-samandehiبی حامی شدن شاهزاده انگلیسی


با آنکه اتهامات جنسی فراوانی علیه شاهزاده اندرو، پسر مورد علاقه ملکه الیزابت دوم مطرح بود اما مادرش تا پایان عمر از او حمایت کرد که با مرگ وی این حمای...

بی حامی شدن شاهزاده انگلیسی


ملکه انگلیس درگذشت


ملکه انگلیس پس از طولانی‌ترین دوره سلطنت در این کشور به مدت هفتاد سال، در ۹۶ سالگی در کاخ تابستانی اش در اسکاتلند درگذشت.

ملکه انگلیس درگذشت