پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت: 17:16:11


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a0456bb9971b4c4fb889d0cbea5300fc.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f76759aa7d5af412a42d2cf2a058bdbd.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/bbb17b00fae428c0c85fa5a1ae1a2051.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ce516690fd1692d32f60002f0db0964d.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/4c5764165ae2c63edddad6a3475716ab.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/137aef71b8b778dc22a251150d191e07.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ca7159130a9f46d77b2d721a834a4616.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/1248e4577293f3289b37872339dc4395.gif

logo-samandehi


در دادگاه تجدیدنظر پاریس؛
فرجام‌خواهی آمریکا علیه ایران رد شد


فرجام‌خواهی آمریکا برای اجرای رأی ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال جمهوری اسلامی در دادگاه تجدیدنظر پاریس، در عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه رد شد.

فرجام‌خواهی آمریکا علیه ایران رد شد