تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده شرکت معدني و صنعتي چادرملو
تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: 20:17:45


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/41c5ec36f7dc7b01503f80d11534264c.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/1292629eb417d32d4d06d37c9972b3df.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/84b2488ef7bbd87ff45490e86203b529.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f465f69da6c92312814cfe6a796f179e.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/1536577c8e30474f10938e6c16a741e9.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e0d561a803d2b19db9d1d21a2d5e4cfa.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a0456bb9971b4c4fb889d0cbea5300fc.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f76759aa7d5af412a42d2cf2a058bdbd.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ce516690fd1692d32f60002f0db0964d.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/4c5764165ae2c63edddad6a3475716ab.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/137aef71b8b778dc22a251150d191e07.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ca7159130a9f46d77b2d721a834a4616.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/31df47a0a36307bb66222066e8d4e005.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/bbb17b00fae428c0c85fa5a1ae1a2051.gif

logo-samandehi


کد خبر : 85895 || تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۹:۳۸                 صنعت،معدن، تجارت

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده شرکت معدني و صنعتي چادرملو


تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده شرکت معدني و صنعتي چادرملو - نماد: کچاد


تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده شرکت معدني و صنعتي چادرملو

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده شرکت معدني و صنعتي چادرملو - نماد: کچاد

موضوع: تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده
با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
مورخ 1401/12/01 مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 119,000,000,000,000 ریال به مبلغ 271,500,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور تأمين بخشي از منابع مورد نياز جهت تکميل طرح‌هاي توسعه اي، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزايش سرماي? شرکت‌هاي سرمايه‌پذير، مشارکت در افزايش سرماية شرکت‌‌هاي سرمايه‌پذير، جبرانِ مخارجِ سرمايه‌اي انجام شده بابت تحصيل سرمايه گذاري ها، خريد و ساخت دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تحصيل سرمايه گذاري ها و تأمين بخشي از سرماي? در گردش مورد نياز شرکت به منظور تأمينِ سنگ آهن ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 192,500,000,000,000 ریال به مبلغ 271,500,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تأمين بخشي از منابع مورد نياز جهت تکميل طرح‌هاي توسعه اي، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزايش سرماي? شرکت‌هاي سرمايه‌پذير، مشارکت در افزايش سرماية شرکت‌‌هاي سرمايه‌پذير، جبرانِ مخارجِ سرمايه‌اي انجام شده بابت تحصيل سرمايه گذاري ها، خريد و ساخت دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تحصيل سرمايه گذاري ها و تأمين بخشي از سرماي? در گردش مورد نياز شرکت به منظور تأمينِ سنگ آهن اقدام نماید.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت مدیره می‌باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.کلمات کلیدی


captcha