افتتاح و بازدید از کارخانجات یکتا گرانول میبد با حضور وزیر صمت/ تداوم توسعه صنایع کاشی و سرامیک برای دستیابی به بازارهای جهانی