پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت: 17:54:57


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/46d918e0768be30393bf749912aab62b.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f8fc219040c0229430b19b0fbe27c545.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f8b0e3ba02881342d8c51d7f5e834e03.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a5528fccc5de938fb0ff7f0e4cfdd528.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/ebc8a92da4b1a4090f795d3d26fd1910.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17faea7f9e8a903590223bf0d25f4e10.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17f5fac82e00dee3a6f48031251ba5f7.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/c8de83d52a5485613bd962983b2dce5e.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/86d1cdd852856a95a98f38082d8c0a04.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f61723a5584d3bd430a5f2aca2c92fcf.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e3e5ac744cc0785fd625792499b886.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/58a712683364eb78257f0515aff829a8.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/d79ffed1d0d5a72a6ae0510d57799803.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/25678418af18cf13737e6852ab7ca078.jpg

logo-samandehiبرگزاری جلسات کارگروه برنامه و بودجه ستاد راهبری حفظ قرآن کریم در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان دارالقرآن کریم


جلسات کارگروه برنامه و بودجه ستاد راهبری حفظ قرآن کریم جهت بررسی طرح های تفصیلی برنامه های دارای اولویت در روزهای دو شنبه مورخ 6/4/1401 در وزارت فرهنگ...

برگزاری جلسات کارگروه برنامه و بودجه ستاد راهبری حفظ قرآن کریم در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان دارالقرآن کریم

استقبال هنرمندان از مدیرعامل جدید «خانه هنرمندان ایران»؛
در آیین معارفه محمد مهدی عسگرپور چه گذشت؟/ آنچه باقی مانده و می‌ماند «خانه هنرمندان ایران» است


آیین معارفه محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل جدید خانه هنرمندان ایران با حضور جمع کثیری از هنرمندان و چهره‌های برجسته فرهنگی کشور در محل خانه هنرمندان ایران...

 در آیین معارفه محمد مهدی عسگرپور چه گذشت؟/ آنچه باقی مانده و می‌ماند «خانه هنرمندان ایران» است