پایگاه خبری جامعه ایده آل
تاریخ: ۵ مهر ۱۴۰۱ ساعت: 06:07:21


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/70e8a5b1ecd631382c5fc69ccca320d2.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e101d35f8e84dea9763f6b7f666fac.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f76759aa7d5af412a42d2cf2a058bdbd.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/46d918e0768be30393bf749912aab62b.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/a5528fccc5de938fb0ff7f0e4cfdd528.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

logo-samandehi


مدیر عامل بیمه ایران در همایش بررسی عملکرد هلدینگ توسعه کسب و کار سبا وشرکت های تابعه عنوان کرد :
صنعت بیمه نیازمند تغییرات ذهنی و عملیاتی برای ایجاد تحول گرایی است


حسن شریفی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل بیمه ایران درهمایش بررسی عملکرد هلدینگ توسعه کسب و کار سبا وشرکت های تابعه بیمه ایران با عرض تسلیت ایام سوگواری ح...

صنعت بیمه نیازمند تغییرات ذهنی و عملیاتی برای ایجاد تحول گرایی است