"علم "کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت: 09:37:41


https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/86d1cdd852856a95a98f38082d8c0a04.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17f5fac82e00dee3a6f48031251ba5f7.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/c8de83d52a5485613bd962983b2dce5e.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/25678418af18cf13737e6852ab7ca078.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/17faea7f9e8a903590223bf0d25f4e10.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/f61723a5584d3bd430a5f2aca2c92fcf.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/cc41a821c30f5800c9f415de7c42e9e2.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/e8e3e5ac744cc0785fd625792499b886.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/d79ffed1d0d5a72a6ae0510d57799803.gif

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/8a36d4a87e2d76157e989391c03effe6.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/58a712683364eb78257f0515aff829a8.jpg

https://jamehideal.ir/assets/uploads/Ads/main/5a9f08dafecddf315615fe18ed7ff69b.jpg

logo-samandehi


کد خبر : 58316 || تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۲۰:۱۸                 ادبیات و نشر

"علم "کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است


جامعه ایده آل _جعفر حاجی کریم نظری جمع نویسندگان شهرستان ورامین اظهار داشت :"علم" کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است که با هدفمندی تفسیر می گردد و قابلیت بررسی و آزمایش دربارهٔ شیون جهان را دارد.


"علم "کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است

به گزارش جامعه ایده آل ؛ جلسه مدیر مسوول انتشارات نظری با حضور جمعی  نویسندگان شهرستان ورامین در دفتر مرکزی انتشارات نظری برگزار شد.

جعفر حاجی کریم نظری در این نشست  اظهار داشت :"علم" کار و عمل قاعده‌مند عقلی ، ارزشمند و متفکرانه است که با هدفمندی تفسیر می گردد و قابلیت بررسی و آزمایش دربارهٔ شیون جهان را دارد.
وی افزود: ارسطو علم را مجموعه‌ای از آگاهی‌های قابل اتکا می‌داند که از لحاظ منطق و عقل ، قابل توضیح و ارایه باشد.
 سپس نظری به توضیح انواع علم (علم حصولی و علم حضوری) پرداخت و گفت:علم «حصولى» صورى است ، یعنى شکلی از معلوم که از ناحیه عالم و محقق حاصل مى گردد و در فضای ذهنى به بیرون از خود آگاه ، عمل مى نماید و معلوم وجود و مفهوم است و به آن متعلق می باشد و «حضورى» است .
 وی ادامه داد: "علم" زدودن حجاب یا انکشاف است تا به درک برسد ، آن جا که ملاصدرا می‌گوید: "ادراک هو اللقاء والوصول"و در این رابطه عالم یا نویسنده باید به فهم و درک برسد تا قدرت انتقال داشته باشد.
 فهم" دانستن و "درک" گیرندگی و انتقال است.
نظری گفت:  میوه ای مثل لیمو ترش را تصور کنید و "فهم" آن را ترش توصیف می کند اما با چشیدن ، ترشی آن را درک می نمایدد ، پس می‌توان عنوان کرد : "فهمیدن" در حیطه مسائل نظری و "درک نمودن" در حیطه مسائل عملی است...
در پایان این جلسه مدیر مسوول انتشارات نظری با اهدای لوح و یاد بود و هدیه به نویسندگان حاضر از آنان تقدیر کرد.

 کلمات کلیدی


captcha